Kara, Ümit, ve Necmiye Tülin İrge. 2021. “Müşterilerin Yaşam Tarzı Ve Değerleri Ile Gönüllü Sadelik Ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Memnuniyeti Ve Bağlılığına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1491-1511. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1211.