Sargın, Sinem, ve Leyla Leblebici Koçer. 2021. “An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1764-80. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1228.