Karaye, Abubakar Balarabe, ve Göknur Büyükkara. 2021. “The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1817-34. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1231.