Altıntaş, Furkan Fahri. 2021. “Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1835-55. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1232.