Çelebi Gürsoy, Gülseren, ve Mehmet Selami Yıldız. 2021. “Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1553-73. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1215.