Orçanlı, Kenan. 2021. “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2):1426-37. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1207.