Erol Fidan, Meral. 2021. “BİST’te İşlem Gören Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri Sektörü İşletmelerinin Altman-Z Skor Yöntemi İle Finansal Başarısızlık Tahmini”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):1945-69. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1239.