Karakuş, Rıfat. 2021. “Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2072-83. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1247.