Gizlier, Ömer, ve Bora Yıldız. 2021. “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri Ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3):2162-73. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1253.