Akın, Mahmut, ve Mahmut Özdevecioğlu. 2021. “İşyerindeki Dışlanmanın, İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Personelin Düzenleyici Odağının Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):2916-26. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1298.