Acer, Aynur. 2021. “Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Ile Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):2976-89. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1302.