Bayat, Murat. 2021. “İşletmelerde Hizmet Kalitesi Ile Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):3090-3102. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1310.