Yıldız, Ayşe, ve Doğan Yıldız. 2021. “Prediction of Investment Alternatives With Artificial Neural Network”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):3103-18. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1311.