Telli, Gonca, ve Ali Gök. 2021. “Çevrimçi Araştır Mağazadan Satın Al Yönteminin Anlık Satın Alma Davranışına Etkisi: Türkiye`de Sigorta Brokerliğinde Çalışanların İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):3375-91. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1328.