Ada, Şebnem, ve Mahmut Yardımcıoğlu. 2021. “Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (4):3467-85. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1335.