Başalp, Afet Ayçe, ve A. Ozan Onağ. 2022. “Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):16-32. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1364.