Baykan, Pınar, ve Ebru Senemtaşı Ünal. 2022. “Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):169-81. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1373.