Sağtaş, Saadet. 2022. “Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):203-18. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1375.