Şahin, Azize. 2022. “Marka Güvenilirliği, Hizmet Kalitesi, Değiştirme Maliyeti Ve Ağızdan Ağza (WOM) Pazarlama İletişimi Arasındaki İlişkiler”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):303-22. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1381.