Doğan, Selen, ve Mehtap Şeker Kayar. 2022. “Rol İçi Ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin Ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):337-52. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1383.