Özkanan, Arzu. 2022. “Covid-19 Pandemisi Ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan - Evden) Çalışmayı Sevdik Mi?”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):353-69. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1384.