Başer, Gözdegül, ve Burcu Kantarcıoğlu. 2022. “E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y Ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):389-401. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1386.