Dalkılıç, Nilüfer, ve Merve Esra Gülcemal. 2022. “Sigorta Harcamaları Ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Değişkenlerinin Sigorta Pazar Payına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):449-64. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1390.