Başar, Pınar. 2022. “Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):621-34. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1400.