Dinç Cavlak, Özge, ve Abdullah Süreyya Ersoy. 2022. “Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):671-85. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1403.