Aydoğdu, Melike, ve Havva Nur Çiftci. 2022. “Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):734-48. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1407.