Ünlü Aslan, Merve, Elif Nisa Yayla, ve Dilara Ünüvar Ünlüoğlu. 2022. “Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu Ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1):919-30. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1418.