Varışlı, Nuran. 2022. “Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2030-49. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1487.