Dede, Adnan. 2022. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama Ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2050-60. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1488.