Çapa, Saliha, ve Güzide Karakuş. 2022. “Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2095-2116. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1491.