Yılmaz, Yunus, ve Nurettin Menteş. 2022. “BIST Turizm Endeksi Ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3):2448-57. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1512.