Kanten, Pelin, Yener Pazarcık, Merve Gözde Durmaz, ve Benan Arda. 2022. “İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4):2867-77. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1538.