Çağlar Çetinkaya, Nur. 2022. “Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi Ile İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4):3293-3305. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1563.