Arı, Hakan Oğuz. 2023. “DuPont Modeli Ile Bir Özel Hastane Grubunun Ve Türkiye Özel Hastaneler Sektörünün Finansal Performansının Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):187-201. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1580.