Tekin, Burcu, ve Mehmet Baş. 2023. “Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları Ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):215-30. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1582.