Elibol, Fatih. 2023. “Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):231-42. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1583.