Durmuş, Şerif. 2023. “İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):367-78. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1592.