Deligöz, Kadir, ve Mervenur Kömeç. 2023. “İntikam Arzusu Ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):420-36. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1595.