Korga, Selda, ve Ceren Dirik. 2023. “Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü Ve Bir Gösterge Seti Önerisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (1):561-77. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1604.