Saracel, Nüket, Elif Bilgiç, Fatma Topal, Gözde Tezer Kozak, Hikmet Kütükcü, ve Nil Madi. 2023. “Yöneticilerin Bakış Açısı Ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (2):970-87. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1630.