Çetin, Burak, ve Aybüke Yalçın. 2023. “Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (2):1206-22. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1645.