Mamak, Yaşar Berkay, Handan Akkaş, ve Selin Metin Camgöz. 2023. “Proactive Personality and Task Performance: The Mediating Role of Job Crafting”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3):1915-28. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1687.