Aydoğdu, Hande, ve Saadet Sağtaş. 2023. “Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3):2195-2212. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1705.