Çıkmaz, Esra. 2024. “Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16 (1):358-67. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1795.