Türe, Hasan, Soner Gökten, ve Furkan Başer. 2021. “Politik Risk Ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım”. İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4):187-201. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351.