Üzüm, Burcu, ve Seher Uçkun. 2021. “Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (2):254-75. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570.