İrge, Necmiye Tülin, ve İlkay Karaduman. 2021. “X Ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3):120-43. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/620.