Gökten, Soner. 2021. “Ekonomik Kalkınma Teorisi Ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri Ve Çıkarımlar”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3):848-73. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/659.