Metin, İsmail, ve H. Handan Öztemiz. 2021. “İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4):1014-28. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718.