Şenol, Leyla, ve Burcu Üzüm. 2021. “Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yabancılaşma Düzeyleri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (2):1092-1102. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818.